Sanitetski prevoz pacijenta u zemlji

Sanitetski prevoz pacijenta u inostranstvo

Iznajmljivanje ortopedskih pomagala

Iznajmljivanje medicinskih kreveta i antidekubitnih duseka

Sanitetski prevoz Medico Trans

Vršimo prevoz bolesnika sa jednog mesta na drugo. Kada je priroda bolesti takva da se ne dopusta kretanje, dobar prevoz iz i do bolnice je veoma važan.

Mi smo tu u svakom trenutku da pomognemo i preuzmemo pacijenta od samog kreveta do vaše željene destinacije. Vrste prevoza koje vršimo su raznovrsne. Naši pacijenti su nepokretne osobe, stariji ili bolesni pacijenti i svi kojima je teško kretanje. Prevozimo pacijente od kuće do bolnice i nazad.

Dolazimo brzo i možete pozvati bilo kada.
Mi vas čekamo dok ste na pregledu, u poseti ili slično.

Takođe pružamo usluge prevoza u zemlji i inostranstvu 0-24h. Prevoz vršimo specijalno opremljenim vozilima sa i bez medicinske pratnje.

Radno vreme: 7 dana u nedelji , 24h

Sve informacije možete dobiti na telefon:
E-mail: info@medicotrans.rs